Tập đoàn Bamboo Capital (BCG): Quý 1/2021 lãi 163 tỷ đồng cao gấp 20 lần cùng kỳ

Nhờ bàn giao dự án và hoạt động M&A tại một số dự án BĐS đồng thời các dự án năng lượng tái tạo cũng bắt đầu có đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận cho Bamboo Capital (BCG).

Bamboo Capital (BCG)- Quý 1 lãi 163 tỷ đồng cao gấp 20 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 634 tỷ đồng tăng 65% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 203,5 tỷ đồng tăng 167% so với quý 1/2020.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về cho Bamboo Capital 313 tỷ đồng cao gấp gần 6 lần cùng kỳ năm ngoái trong đó BCG ghi nhận tới 127 tỷ đồng lãi đầu tư cổ phiếu trái phiếu và 162 tỷ đồng lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tuy nhiên chi phí của hoạt động tài chính cũng tăng cao từ 53 tỷ đồng lên hơn 222 tỷ đồng do tăng mạnh chi phí lãi vay (135 tỷ đồng), chi phí phải trả theo hợp đồng hợp tác đầu tư (22 tỷ đồng).

Hoạt động liên doanh liên kết báo lỗ 5,3 tỷ đồng bù lại lãi từ hoạt động khác đạt hơn 6 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí BCG lãi sau thuế 162,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 8,3 tỷ đồng của quý 1/2020, LNST công ty mẹ đạt gần 118 tỷ đồng.

BCG cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do việc bàn giao dự án và hoạt động M&A tại một số dự án BĐS, đồng thời các dự án năng lượng tái tạo cũng bắt đầu có đóng góp doanh thu và lợi nhuận trong kỳ này.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 15/5, BCG trình cổ đông đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 806 tỷ đồng, cùng tăng gấp ba lần so với thực hiện năm 2020. Đây là lợi nhuận kỳ vọng cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp.

Bamboo Capital (BCG)- Quý 1 lãi 163 tỷ đồng cao gấp 20 lần cùng kỳ1

Trong đó, BCG ước lượng 3 mảng chính là bất động sản và xây dựng thương mại và năng lượng sẽ đem về cho doanh nghiệp lần lượt 640 tỷ đồng và 280 tỷ đồng và 266 tỷ đồng lợi nhuận ròng.
Một nội dung đáng chú ý khác là BCG có tờ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn trong năm 2021 gấp gần 4 lần, từ 1.360 tỷ đồng lên mức 5.063 tỷ đồng. Nếu được cổ đông thông qua, trong thời gian tới doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 2%); chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và phát hành cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn điều lệ lên 5.063 tỷ đồng, tính đến cuối quý IV/2021.

Bamboo Capital (BCG)- Quý 1 lãi 163 tỷ đồng cao gấp 20 lần cùng kỳ2

Về kế hoạch cổ tức, BCG dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%. Tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến là 10%, trong đó 8% bằng tiền và 2% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-III/2021.

Chuyên mục:

Bài viết liên quan