Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) góp vốn thành lập công ty kinh doanh Bất động sản

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa thông qua kế hoạch góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.

BCG : Tracodi làm chủ công nghệ xây dựng hiện đại, hướng đến Top nhà thầu Việt Nam

Bamboo Capital BCG góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản CTCP Liên danh BTT

Hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Liên danh BTT với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Capital sẽ sở hữu 25% vốn điều lệ, tương ứng góp 25 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty liên danh trên là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Thời điểm góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

HĐQT cử ông Nguyễn Tùng Lâm là người được ủy quyền đại diện quản lý số vốn góp của Bamboo Capital.

Trước đó vào tháng 10, Bamboo Capital cũng đã lập Công ty TNHH Phoenix Mountain chuyên về dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh bất động sản với số vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó tập đoàn góp 300 tỷ.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2021, doanh thu thuần của BCG đạt 457 tỷ, giảm 41,5% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên biên lãi gộp cải thiện mạnh, tăng từ 40% lên 94%. Lợi nhuận sau thuế tăng 186% từ mức 76 tỷ trong quý 3/2020 lên mức 218 tỷ trong quý 3/2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần BCG đạt 1.904 tỷ đồng, tăng 112,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 701,2 tỷ đồng cao gấp hơn 6,8 lần cùng kỳ 2020.

Năm 2021, BCG đặt kế hoạch 5.375 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 289,76%; lợi nhuận trước thuế hơn 1.008 tỷ đồng, tăng 302,5% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 806,4 tỷ đồng, tăng 302,7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, với kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, BCG đã hoàn thành được 87% kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của Bamboo Capital tính đến cuối tháng 9 vượt 29.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm trên 12.900 tỷ đồng (riêng dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ trái phiếu).

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm trên 7.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 471 tỷ đồng, biến động mạnh ở các khoản phải thu, phải trả và chứng khoán kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 7/1, cổ phiếu BCG tăng hết biên độ trở lại vùng giá đỉnh 25.900 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 6,6 triệu đơn vị.

Chuyên mục:

Bài viết liên quan