NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

BCG-CME LONG AN 1

BCG-CME LONG AN 1

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 48.9
 • Quy mô: 50 ha
 • Vị trí: Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
 • Công suất: 40.6MWp
 • Tiến độ: Đang vận hành
 • Giá FIT (US cent/KWh): US 9.35 cent/KWh
 • Giai đoạn triển khai: 01/2019 – 06/2019

BCG-CME LONG AN 2

BCG-CME LONG AN 2

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 96.1
 • Quy mô: 125 ha
 • Vị trí: Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
 • Công suất: 100.5MWp
 • Tiến độ: Đang vận hành
 • Giá FIT (US cent/KWh): US 7.09 cent/KWh
 • Giai đoạn triển khai: 01/2019 – 08/2020

PHÙ MỸ

PHÙ MỸ

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 267.3
 • Quy mô: 330 ha
 • Vị trí: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
 • Công suất: 330MWp
 • Tiến độ: Đã đóng điện 216/330 MWp
 • Dự kiến đóng điện phần còn lại vào tháng 4,5/2021
 • Giá FIT (US cent/KWh): US 7.09 cent/KWh
 • Giai đoạn triển khai: 06/2020 – 2021

VNECO VĨNH LONG

VNECO VĨNH LONG

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 34.5
 • Quy mô: 50 ha
 • Vị trí: tỉnh Vĩnh Long
 • Công suất: 49.3 MWp
 • Tiến độ: Đang vận hành
 • Giá FIT (US cent/KWh): US 7.09 cent/KWh
 • Giai đoạn triển khai: 10/2020 – 12/2020

SUNFLOWER

SUNFLOWER

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời và năng lượng mặt trời nổi
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 37
 • Quy mô: 25 ha mặt nước & 35 ha mặt đất
 • Vị trí: tỉnh Long An
 • Công suất: 50MWp
 • Tiến độ: Chờ phê duyệt
 • Giá FIT (US cent/KWh): TBA
 • Giai đoạn triển khai: 2021

REDSUN

REDSUN

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 36.3
 • Quy mô: 60 ha
 • Vị trí: tỉnh Long An
 • Công suất: 50MWp
 • Tiến độ: Chờ phê duyệt
 • Giá FIT (US cent/KWh): TBA
 • Giai đoạn triển khai: 2021

4 DỰ ÁN VNT

4 DỰ ÁN VNT

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 150
 • Quy mô: 240 ha
 • Vị trí: tỉnh Long An
 • Công suất: 200MWp
 • Tiến độ: Chờ phê duyệt
 • Giá FIT (US cent/KWh): TBA
 • Giai đoạn triển khai: 2022

GIA LAI

GIA LAI

 • Loại hình dự án: Năng lượng mặt trời nổi
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 50.7
 • Quy mô: 63 ha
 • Vị trí: tỉnh Gia Lai
 • Công suất: 49MWp
 • Tiến độ: Được Bộ Công thương phê duyệt
 • Giá FIT (US cent/KWh): TBA

Bài viết liên quan