Năm 2021, Bamboo Capital (BCG): tiếp tục M&A các dự án tiềm năng, trình kế hoạch lợi nhuận tăng 203% lên 806 tỷ đồng

BCG cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức 2020 với tỷ lệ 10%, bao gồm 8% tiền mặt và 2% cổ phiếu. Cổ tức 2020 dự kiến được trả trong quý 2 hoặc quý 3/2021. Năm 2021, BCG đặt mục tiêu chia cổ tức với tỷ lệ 12%.

4 DỰ ÁN VNT

BCG: Công ty cổ phần Bamboo Capital

  • Giá hiện tại : 13.3
  • Thay đổi : 0.5 (3.9%)
  • Cập nhật lúc 13:31 Thứ 2, 10/05/2021

Bamboo Capital (BCG) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, trình kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh, cũng như phát hành tăng vốn trong năm 2021.

Về kinh doanh, doanh thu thuần 2020 BCG đạt 1.855 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 266,4 tỷ đồng. So với kế hoạch, BCG vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2021, BCG đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu thuần 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 806,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 190% về doanh thu và 203% về lợi nhuận.

Trong đó, phần lớn doanh thu với 4.030 tỷ đồng dự đến từ lĩnh vực bất động sản; 3.203,5 tỷ đồng từ lĩnh vực xây dựng và thương mại; 1.156,6 tỷ đồng lĩnh vực năng lượng; 300 tỷ đồng lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp; 323,7 tỷ đồng lĩnh vực khác; các khoản giảm trừ doanh thu là 3.638,7 tỷ đồng.

Theo BCG, ước tính 3 mảng chính là bất động sản, xây dựng và năng lượng sẽ đem về cho doanh nghiệp lần lượt 640 tỷ đồng, 280 tỷ đồng và 266 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Bamboo Capital (BCG) - Năm 2021 tiếp tục M&A các dự án tiềm năng, trình kế hoạch lợi nhuận tăng 203% lên 806 tỷ đồng

BCG cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức 2020 với tỷ lệ 10%, bao gồm 8% tiền mặt và 2% cổ phiếu. Cổ tức 2020 dự kiến được trả trong quý 2 hoặc quý 3/2021. Năm 2021, BCG đặt mục tiêu chia cổ tức với tỷ lệ 12%.

Một nội dung đáng chú ý, HĐQT Công ty đã lên kế hoạch chào bán 148,77 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, thời gian dự kiến trong quý 3/2021. Số tiền BCG dự kiến huy động được sau đợt chào bán này hơn 1.785 tỷ đồng, dùng để bổ sung vào vốn lưu động của doanh nghiệp. Cũng trong năm 2021, BCG dự kiến chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động.

Chiến lược phát triển năm nay của BCG sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng năng lượng để tăng tổng tài sản, hướng tới mục tiêu sản lượng phát điện trong danh mục từ 2.000MW vào năm 2025; song song phát triển các dự án bất động sản trọng điểm tại BCG Land; tái cấu trúc Tracodi thành tổng thầu xây dựng Việt Nam về xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông.

BCG cũng cho biết sẽ tiếp tục hoạt động M&A các dự án tiềm năng; thay thế dòng vốn trong nước bằng vốn nước ngoài. Lộ trình đến năm 2025, Công ty sẽ đạt doanh thu hơn 27.593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng nhiều lần lên 4.852 tỷ đồng.

Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của BCG

Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của BCG

Chuyên mục:

Bài viết liên quan