Dự án

Chuyên trang https://bamboocapital.vn/du-an/ cập nhật về những dự án Bất động sản đã và đang triển khai của : Công ty Cổ phần Bamboo Capital ( BCG ). Các dự án bên dưới của tập đoàn Bamboo Capital ( Bamboo Capital Group ) sẽ tập trung ở Thành phố Thủ Đức – Bình Tân của TP.HCM, Thành phố Hội An Quảng Nam, Thành phố Quy Nhơn Bình Định…

Vì sao Bamboo Capital muốn IPO mảng năng lượng ra quốc tế?

Đang cập nhật thêm những dự án BCG Group…

Bamboo Capital Group - Các dự án Bất động sản đã và sắp triển khai từ năm 2022

Bamboo Capital Group – Các dự án Bất động sản đã và sắp triển khai từ năm 2023